Nathalie Deen


Waarom?


Het programma is toegesneden op je bedrijf

Een algemene training lost alleen algemene problemen op. Voor het oplossen van problemen in je bedrijf is een maatwerktraining de beste optie. Ik bied (incompany)trajecten die toegespitst zijn op jouw organisatie.

 Levert het voldoende op?

Maak een afweging tussen de kosten van de training en de kosten van het probleem dat de training moet verhelpen. Probeer de mogelijke opbrengst uit te drukken in geld. Bij een Sales training zijn dat bijvoorbeeld meer geaccepteerde offertes en daarmee een bepaalde stijging van de omzet. En een training om de kennis bij te spijkeren of de motivatie te vergroten, verhoogt de productiviteit van de werknemer.

Hoe zorg je dat het iets oplevert?

Stap 1. Formuleer de trainingsdoelen

Het is belangrijk dat je samen met de trainer duidelijke trainingsdoelen opstelt waarmee je de training achteraf evalueert. Zorg dat de trainingsdoelen aansluiten bij de doelen van je bedrijf, de functie van je werknemer of zijn loopbaan.

Stap 2. Ontwerp het leertraject

Een succesvol leertraject bevat voldoende elementen uit de praktijk. De trainer kan meerdere herkenbare praktijkcases en -opdrachten opstellen. Samen met met leidinggevenden en werknemers komen we vast op een aantal bruikbare voorbeelden uit de praktijk.

Stap 3. Maak de transfer

Transfer wil zeggen dat je het geleerde overbrengt naar de praktijk. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevenden. Die weet de werknemer namelijk te motiveren en kan eventuele hindernissen wegnemen. 

Stap 4. Evalueer het leertraject

De evaluatie vindt plaats op basis van de trainingsdoelen. Betrek daarin niet alleen de tevredenheid van de deelnemers, maar ook of de beoogde kennis en vaardigheden zijn blijven hangen. In het meest ideale geval kun je het resultaat uitdrukken in harde cijfers.