Nathalie Deen


HRM

Naast trainingen ben ik of een van mijn collega's beschikbaar als HR Manager of HR adviseur. Door een goed opgebouwd netwerk en een lange achtergrond in de HR is er binnen Deena veel expertise opgebouwd op HR niveau. Het is mogelijk gebruik te maken van de onder andere de volgende HR taken.


 • Opstellen en implementeren van een human resource-strategie;
 • Handhaven van procedures (met betrekking tot salaris, verlof, ziekte, bonussen en ontslag);
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle niveaus binnen de organisatie;
 • Onderhouden van contact met vakbonden en/of de ondernemingsraad;
 • Vormgeven van het werving- en selectiebeleid voor nieuw personeel;
 • Opstellen van vacatures;
 • Organiseren en coördineren van functioneringsgesprekken;
 • Opstellen van functieprofielen en relevante competenties;
 • Verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Helpen en/of begeleiden van werknemers met (prestatie)problemen;
 • Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van van medewerkers via bijscholing en/of trainingen;
 • Vormgeven van het uitstroombeleid van de organisatie (ontslagen, reorganisaties, outplacement en exitgesprekken);
 • Coaching van medewerkers d.m.v. DISC of TMA;
 • Adviseren op juiste toepassing van CAO;
 • Luisteren naar werknemers;
 • Implementeren van een Performance Management cyclus;
 • Verbeteren van de interne communicatie.

Staat de gewenste HR taak hier niet tussen. Neem dan even contact op via info@deena-trainingen.nl. Ik help je graag je HR vraag in te vullen.