Nathalie Deen


Deena trainingen

Met liefde voor leren en organiseren draag ik zorg voor de groei van de mens, team en organisatie. Hierin bied ik in grote en kleine trajecten verschillende vormen van leren aan, zoals training, coaching en advies

Trainingen zijn kostbaar. Het ligt voor de hand dat je hier als werkgever kritisch tegenaan kijkt. Wanneer heeft het zin? Hoe zorg je ervoor dat het daadwerkelijk iets oplevert?

Je weet het niet. Alle beredeneringen ten spijt. Er zijn te veel factoren die van invloed zijn en daarom is moeilijk te achterhalen wat een training of coaching oplevert. Het effect wordt sterk beïnvloed door:


- De huidige situatie (kennis, vaardigheden, houding en gedrag);
- Iemands omgeving;
- Een maatwerk trainingsprogramma;
- Sterk in kaart hebben wat de ontwikkelpunten zijn van jouw organisatie.

Ik help graag met het in kaart brengen van bovenstaande factoren voor het beste resultaat. Het resultaat is meetbaar met hoe de sfeer in een bedrijf verandert of hoe klanten op u reageren. 

Trainingen zijn essentieel. Je bedrijf kan daarmee inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de inzetbaarheid van het personeel op peil houden. Dat lukt uitsluitend als je goed hebt nagedacht over de trainingsbehoefte.